Ons MVO-Beleid

‘Het ontwikkelen en voeren van beleid, binnen de dimensies People, Planet en Profit, gericht op duurzaamheid en op het bijdragen aan maatschappelijke welvaart op langere termijn, waarbij rekening wordt gehouden met relevante stakeholders.’ 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van Remia. De zorg voor mens, milieu en winstgevendheid past in een beleid dat gericht is op continuïteit van de onderneming, de werkgelegenheid voor de medewerkers en de kwaliteit van onze producten voor onze afnemers. Het MVO-beleid heeft een vaste plaats in onze strategie en past bij onze kernwaardes.

Met ons MVO-beleid stellen we concrete doelen op het gebied van energieverbruik, afvalbeheer, waterverbruik en dienen onze leveranciers met hun activiteiten de milieubelasting te beperken, dierenwelzijn te verbeteren en op verantwoorde wijze om te gaan met het personeel. Daarnaast hebben we een actief beleid om zout, suiker en verzadigd vet in onze producten te verlagen.

MVO Prestatie Ladder 3

Remia is gecertificeerd volgens de eisen van de MVO Prestatieladder niveau 3.

De MVO Prestatieladder sluit aan bij bestaande managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden die binnen Remia worden toegepast.

Lees hieronder waar wij momenteel staan of download het MVO jaarverslag 2023.

Remia MVO prestatieladder 3 erkend certificaat 5

Doelstelling 1: Energieverbruik

Het energieverbruik per kg product monitoren, richten op duurzame energie en energie-efficiëntie, 100% klimaatneutraal blijven produceren.

Dit thema is een belangrijk onderwerp binnen Remia en komt veelvuldig terug bij onze stakeholders. Remia rapporteert een energie dashboard en produceert sinds 2017 volledig klimaatneutraal door een combinatie van projecten op energie-efficiëntie, groene stroom, CO2-compensatie voor het gasverbruik en een eigen zonnepanelenpark.

In 2022 heeft Remia het aantal zonnepanelen uitgebreid van 2.700 stuks naar 4.766 stuks ipv de getallen die er nu staan.

Hier zie je hoe Remia 100% klimaatneutraal produceert!

Doelstelling 2: Waterverbruik

Remia heeft zich ten doel gesteld om zuinig om te gaan met water en het eigen waterverbruik te beperken.

Het waterverbruik van ons automatisch reinigingsproces CIP (= Cleaning in Place) is inzichtelijk gemaakt en wordt gemonitord. Door efficiëntere productieplanning hebben we het aantal CIP’s per week kunnen terugbrengen en daarmee het watergebruik kunnen beheersen. Ook van onze toeleveranciers stellen wij eisen m.b.t. het zuinig en efficiënt omgaan met water. Dit is vastgelegd in de Remia Code of Conduct, welk onze toeleveranciers moeten tekenen. 

Doelstelling 3: Afval

De reductie van afval en het recyclen van afvalstoffen is al jarenlang een belangrijke doelstelling binnen Remia en sluit goed aan bij de stakeholders.

In 2022 hebben we het aandeel restafval per kg product met 5% weten terug te dringen. Daarnaast is de recyclebaarheid van onze verpakkingen een belangrijke doelstelling. Inmiddels is 82% van de verpakkingen die Remia zelf in de markt brengt, recyclebaar.

Doelstelling 4: Code of Conduct

Leveranciers dienen met hun activiteiten de milieubelasting te beperken, dierenwelzijn te verbeteren en op verantwoorde wijze om te gaan met personeel.

Remia wil haar grondstoffen zoveel mogelijk lokaal (Europees) inkopen. Remia wil werken met leveranciers die zich op dit vlak onderscheiden. Enkele belangrijke leveranciers zijn ook meegenomen in de stakeholdersanalyse. De Remia Code of Conduct behandelt dit thema en is uitgestuurd naar alle leveranciers. 

Doelstelling 5: Verantwoorde samenstellingen

Remia heeft een actief beleid als het gaat om verantwoorde samenstelling van haar producten. Suiker- en zoutreductie en verlagen van verzadigd vet zijn belangrijke thema's.

In 2022 hebben wij door suikerreductie in onze sauzen en toevoegen van diverse Zero Sugar varianten suikerreductie met een omvang van 40.000.000 suikerklontjes weten te realiseren. Daarnaast hebben we een zoutreductie van 8.926 kg gerealiseerd.