Ons MVO-Beleid

‘Het ontwikkelen en voeren van beleid, binnen de dimensies People, Planet en Profit, gericht op duurzaamheid en op het bijdragen aan maatschappelijke welvaart op langere termijn, waarbij rekening wordt gehouden met relevante stakeholders.’ 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van Remia. De zorg voor mens, milieu en winstgevendheid past in een beleid dat gericht is op continuïteit van de onderneming, de werkgelegenheid voor de medewerkers en de kwaliteit van onze producten voor onze afnemers. Het MVO-beleid heeft een vaste plaats in onze strategie en past bij onze kernwaardes.

Met ons MVO-beleid stellen we concrete doelen op het gebied van energieverbruik, afvalbeheer, waterverbruik en dienen onze leveranciers met hun activiteiten de milieubelasting te beperken, dierenwelzijn te verbeteren en op verantwoorde wijze om te gaan met het personeel. Daarnaast hebben we een actief beleid om zout, suiker en verzadigd vet in onze producten te verlagen.

MVO Prestatie Ladder 3

Remia is gecertificeerd volgens de eisen van de MVO Prestatieladder niveau 3.

De MVO Prestatieladder sluit aan bij bestaande managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden die binnen Remia worden toegepast.

Lees hieronder waar wij momenteel staan of download het MVO Jaarverslag 2021.

Remia MVO prestatieladder 3 erkend certificaat 5

Doelstelling 1: Energieverbruik

Het energieverbruik per kg product monitoren, richten op duurzame energie en energie-efficiëntie, 100% klimaatneutraal blijven produceren.

Dit thema is een belangrijk onderwerp binnen Remia en komt veelvuldig terug bij onze stakeholders. Remia rapporteert een energie dashboard en produceert sinds 2017 volledig klimaatneutraal door een combinatie van projecten op energie-efficiëntie, groene stroom, CO2-compensatie voor het gasverbruik en een eigen zonnepanelenpark. 

In 2019 heeft Remia het aantal zonnepanelen met 1.600 stuks uitgebreid naar 2.700 stuks in totaal. 

Remia 100% klimaatneutraal produceren MVO

Hier zie je hoe Remia 100% klimaatneutraal produceert!

Doelstelling 2: Waterverbruik

Remia heeft zich ten doel gesteld om zuinig om te gaan met water en het eigen waterverbruik te beperken.

Het waterverbruik van ons automatisch reinigingsproces CIP (= Cleaning in Place) is inzichtelijk gemaakt en wordt gemonitord. Door efficiëntere productieplanning hebben we het aantal CIP’s per week kunnen terugbrengen en daarmee het watergebruik kunnen beheersen. 

Ook van onze toeleveranciers stellen wij eisen m.b.t. het zuinig en efficiënt omgaan met water. Dit is vastgelegd in de Remia Code of Conduct, welk onze toeleveranciers moeten tekenen. 

Remia waterverbruik verminderen MVO

Doelstelling 3: Afval

De reductie van afval en het recyclen van afvalstoffen is al jarenlang een belangrijke doelstelling binnen Remia en sluit goed aan bij de stakeholders. 

Daarnaast is inmiddels 77% van de verpakkingen die Remia zelf in de markt brengt recyclebaar. In 2019 werd 47 ton aan backlabels gerecycled. Van de backlabels worden nieuwe etiketten gemaakt en ook het bestanddeel aan siliconen werd gescheiden en hergebruikt voor andere doeleinden. Deze vorm van recyclen leverde een CO2-besparing van 95 ton op.

Remia reductie afval en recyclen MVO

Doelstelling 4: Code of Conduct

Leveranciers dienen met hun activiteiten de milieubelasting te beperken, dierenwelzijn te verbeteren en op verantwoorde wijze om te gaan met personeel.

Remia wil werken met leveranciers die zich op dit vlak onderscheiden. Enkele belangrijke leveranciers zijn ook meegenomen in de stakeholdersanalyse. De Remia Code of Conduct behandelt dit thema en is uitgestuurd naar alle leveranciers. 

Remia Code of Conduct MVO

Doelstelling 5: Verantwoorde samenstellingen

De discussie rond zout-, suiker- en vetreductie in levensmiddelen is zeer actueel. 

Remia neemt hierin haar verantwoordelijkheid en voert al geruime tijd light varianten, zoals de Fritessaus 5.0. en halfvolle Fritessaus. Een ander voorbeeld zijn de onlangs geïntroduceerde Zero Dressings welke 0% toegevoegde suiker en 0% vet bevatten.

Remia heeft zich via het FNLI gecommitteerd aan de hernieuwde eisen op suiker- en zoutreductie voor levensmiddelen en heeft een actief productontwikkelingsbeleid om te zorgen dat haar producten binnen deze norm vallen. 

Remia verantwoorde samenstellingen MVO